Instrukcja przyłączenia się do dyskusji publicznej dotyczącej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki Nr 29 położonej w obrębie Górka, gmina Ostróda. Celem przyłączenia się do dyskusji publicznej online dot. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki Nr 29 położonej w obrębie Górka, gmina Ostróda oraz prognozy oddziaływania na środowisko, należy uruchomić następujący link: https://zoom.us/j/96958283406
Następnie należy zainstalować darmowy program zoom. Po instalacji wyświetli się okno z miejscem na wypełnienie nazwy pod jaką uczestnik będzie uczestniczył w dyskusji. Po naciśnięciu „Join Meeting” Administrator dyskusji online zatwierdzi wysłaną prośbę o przyłączenie co będzie skutkowało automatycznie przyłączeniem się do ww. dyskusji publicznej.

 

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki Nr 29, położonej w obrębie Górka, gmina Ostróda.

Załącznik graficzny do projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki Nr 29, położonej w obrębie Górka, gmina Ostróda.

Prognoza oddziaływania na środowisko dla projektu uchwały miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki Nr 29, położonej w obrebie Górka, gmina Ostróda.

Załącznik graficzny do prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu uchwały miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki Nr 29, położonej w obrebie Górka, gmina Ostróda.

 

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki Nr 29 położonej w obrębie Górka, gmina Ostróda wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 

Formularz uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki Nr 29 położonej w obrębie Górka, gmina Ostróda

 

Data przekazania do publikacji: 15.03.2022
Osoba przekazująca: Agata Grzelakowska

Sporządził/a: Agata Grzelakowska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 15.03.2022, ostatnia aktualizacja: 28.03.2022, odsłon: 170


Od 2003 roku otrzymaliśmy
14827570
odsłon strony

Aktualnie mamy
17 gości