Obwieszczenie

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów części miejscowości: Zwierzewo, Stare Jabłonki, Kajkowo.

 

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz uchwał Rady Gminy Ostróda:

 

- Nr VIII/51/07 z dnia 14 czerwca 2007r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części miejscowości Zwierzewo,

 

- Nr VIII/52/07 z dnia 14 czerwca 2007r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części miejscowości Stare Jabłonki,

 

- Nr IX/63/07 z dnia 29 sierpnia 2007r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części miejscowości Stare Jabłonki,

 

- Nr IX/62/07 z dnia 29 sierpnia 2007r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części miejscowości Kajkowo,

 

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda obejmujących obszar części miejscowości: Zwierzewo, Stare Jabłonki i Kajkowo, wraz z prognozami oddziaływania na środowisko, w dniach od 31.12.08r. do 22.01.09r. w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda, 14-100 Ostróda, Jana III Sobieskiego 1, pokój nr 314, w godz. od 900 do 1400.

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami odbędzie się w dniu 22.01.09 w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda, pokój nr 301:

 

- Zwierzewo- godz. 900

 

- Stare Jabłonki (uchwała Nr VIII/52/07 z dnia 14 czerwca 2007r.)- godz. 930

 

- Stare Jabłonki (uchwała Nr IX/63/07 z dnia 29 sierpnia 2007r.)- godz. 1000

 

- Kajkowo- godz. 1030

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projektach planów miejscowych, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Ostróda z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06.02.09r.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

 

 

Sporządził/a: Ewelina Pisarkiewicz
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 22.12.2008, ostatnia aktualizacja: 22.12.2008, odsłon: 1 667


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16544860
odsłon strony

Aktualnie mamy
33 gości