Nasz znak : RGP-7624/9/2007                              Ostróda, dnia  18 kwietnia 2008 r.

 

Obwieszczenie

 

Na podstawie art. 46a pkt 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm. ) w związku z art 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 roku Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) Wójt Gminy Ostróda

 

zawiadamia

 

że dnia 14 kwietnia 2008 r. na wniosek Gminy Ostróda, 14-100 Ostróda, ul. Mickiewicza 24 wydane zostało postanowienie znak: RGP-7624/9/2007 o odstąpieniu od sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla  inwestycji polegającej  na budowie kanalizacji sanitarnej na odcinku Górka - Szafranki, gmina Ostróda.

 

Od niniejszej decyzji służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu w terminie siedmiu dni od dnia ukazania się obwieszczenia.

 

Z treścią w/w postanowienia strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda , ul. Mickiewicza 24, pok. nr 15.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 21.04.2008, ostatnia aktualizacja: 21.04.2008, odsłon: 1 705


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16544749
odsłon strony

Aktualnie mamy
32 gości