Nasz znak: RGP-7624/28/2007                                 Ostróda, dnia 9 lipca 2008 r.

 

Obwieszczenie

               

Na podstawie art. 46a pkt 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm. ) w związku z art. 49 KPA podaję do publicznej wiadomości o wydanej przez Wójta Gminy Ostróda w dniu 8 lipca 2008 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia na rzecz Gminy Ostróda w Ostródzie dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w uzupełnieniu związanym z dodatkowymi wnioskami o podłączenie poszczególnych posesji do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej i umożliwieniem podłączenia części wsi aglomeracji Szyldak do systemu kanalizacji aglomeracji Samborowo, gmina Ostróda.

 

Zainteresowani mogą się zapoznać z treścią decyzji w Urzędzie Gminy Ostróda Referat Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Przestrzennej pok. Nr 15.

 

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Wójta Gminy Ostróda w terminie zgodnym z art. 49 KPA.

 

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 10.07.2008, ostatnia aktualizacja: 10.07.2008, odsłon: 1 680


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16563520
odsłon strony

Aktualnie mamy
34 gości