Nasz znak: RGP-7624/18/2007                                Ostróda, dnia 10 czerwca 2008 r.

 

Obwieszczenie

 

Na podstawie art. 46a pkt 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm. ) w związku z art. 49 KPA podaję do publicznej wiadomości o wydanej przez Wójta Gminy Ostróda w dniu 6 czerwca 2008 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia na rzecz Gminy Ostróda w Ostródzie dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej tłoczno - grawitacyjnej z przyłączami w miejscowości Ruś Mała, gmina Ostróda.

 

Zainteresowani mogą się zapoznać z treścią decyzji w Urzędzie Gminy Ostróda Referat Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Przestrzennej pok. Nr 15.

 

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Wójta Gminy Ostróda w terminie do dnia 27 czerwca 2008 r.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 12.06.2008, ostatnia aktualizacja: 12.06.2008, odsłon: 1 672


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16563479
odsłon strony

Aktualnie mamy
41 gości