Nasz znak : RGP-7624/7/2006                  Ostróda, dnia  6 września 2006 r.

 

Obwieszczenie

 

Na podstawie art. 46a  pkt 5  ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) w związku z art. 49 KPA  podaję  do publicznej  wiadomości o wydanej przez Wójta Gminy Ostróda w dniu 5 września 2006 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia na rzecz Gminy Ostróda w Ostródzie, polegającego na  budowie sieci wodociągowej  przewidzianej do realizacji w miejscowości Szyldak na odcinku od ul. Pocztowej do ul. Gdańskiej.

Zainteresowani mogą się zapoznać z treścią decyzji w Urzędzie Gminy Ostróda Referat Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Przestrzennej pok. Nr 15.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Wójta Gminy Ostróda w terminie do dnia  29 września 2006 r. od ukazania się obwieszczenia.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 11.09.2006, ostatnia aktualizacja: 11.09.2006, odsłon: 1 724


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16055884
odsłon strony

Aktualnie mamy
19 gości