Nasz znak : RGP.7220.7.2011                      Ostróda, dnia 24 stycznia 2012 r.

 

OBWIESZCZENIE

                                                   

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 roku Nr 98, poz. 1071 ze zm. ) zawiadamiam, że w dniu 16 stycznia 2012 r. i 18 stycznia 2012 r. wniesiono odwołanie od decyzji Wójta Gminy Ostróda z dnia 30 grudnia 2011 r. znak: RGP.7220.7.2011 o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrociepłowni na biogaz o mocy do 0,49 MW, przewidzianej do realizacji na działce nr 259/7 położonej w miejscowości Międzylesie, gmina Ostróda.

 

   Jednocześnie informuję, że odwołanie wraz z kompletem akt sprawy zostało przesłane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu pismem z dnia 23 stycznia 2012 r.

   

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

 

 

 

 

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 30.01.2012, ostatnia aktualizacja: 30.01.2012, odsłon: 1 006


Od 2003 roku otrzymaliśmy
11957207
odsłon strony

Aktualnie mamy
34 gości