Nasz znak : RGP-7624/5/2007                                  Ostróda, dnia  4 stycznia 2008 r.

 

Obwieszczenie

 

Na podstawie art. 46a pkt 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm. ) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) Wójt Gminy Ostróda

 

zawiadamia

 

że dnia 4 stycznia 2008 r. na wniosek Gminy Ostróda , 14-100 Ostróda , ul. Mickiewicza 24, wydane zostało postanowienie znak: RGP-7624/5/2007 w dniu 16 listopada 2007 r. o odstąpieniu od konieczności sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wysoka Wieś dla zabudowy siedliskowej wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w miejscowości Klonowo, gmina Ostróda.

 

Na w/w postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu w terminie siedmiu dni od dnia jego doręczenia.

 

Z treścią w/w postanowienia strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda, ul. Mickiewicza 24, pok. nr 15.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 11.02.2008, ostatnia aktualizacja: 11.02.2008, odsłon: 1 681


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16563491
odsłon strony

Aktualnie mamy
42 gości