Nasz znak : RGP-7624/21/2010                        Ostróda, dnia  5 października 2011 r.

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Ostróda

 

W związku z toczącym się postępowaniem, zmierzającym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa Biogazowni Rolniczej „ o mocy elektrycznej 500 KW, przewidzianej do realizacji na działce nr 3/13 położonej w miejscowości Smykówko, gmina Ostróda informuję, że wystąpiłem o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

( Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm. ) do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostródzie.

 

W terminie 14 dni strony w postępowaniu administracyjnym mogą zapoznać się z treścią pisma oraz uzyskać informacji o planowanym przedsięwzięciu w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda przy ul. Jana III Sobieskiego 1 pok. nr 315.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 11.10.2011, ostatnia aktualizacja: 11.10.2011, odsłon: 1 430


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16563507
odsłon strony

Aktualnie mamy
39 gości