OBWIESZCZENIE

 

Wójt Gminy Ostróda przypomina właścicielom nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy, że zgodnie Ustawą z dnia 13 września 1996 roku „O utrzymaniu czystości i porządku w Gminach” (Dz. U. z 2005 roku Nr 236 poz.2008) oraz Uchwałą Nr LII/204/06 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 marca 2006 w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ostróda, właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku poprzez:

 

1. Wyposażenie nieruchomości w urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym,

 

2. Gromadzenie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych w w/w urządzeniach,

 

3. Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych,

 

4. Oczyszczanie oraz usuwanie zanieczyszczeń z terenu nieruchomości oraz chodników położonych wzdłuż nieruchomości.

 

Kto nie wywiązuje się z w/w obowiązków podlega karze grzywny (art. 10 pkt. 2 w/w ustawy).

 

 

 

Wójt

 

Gustaw Marek Brzezin

 

data publikacji: 06.04.2006, ostatnia aktualizacja: 06.04.2006, odsłon: 2 122


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16474807
odsłon strony

Aktualnie mamy
51 gości