OBWIESZCZENIE

 

Wójt Gminy Ostróda przypomina osobom utrzymującym psy i inne zwierzęta domowe o obowiązku opieki nad nimi, wykluczając zagrożenie lub uciążliwość dla ludzi i otoczenia, a w szczególności do:

 

- terminowego dokonywania okresowych szczepień ochronnych psów przeciwko wściekliźnie oraz przechowywania świadectwa szczepienia,

 

- prowadzania psa na uwięzi, a psa rasy uznawanej za agresywną lub w inny sposób zagrażającego otoczeniu w nałożonym kagańcu,

 

-niezwłoczne usuwanie odchodów pozostawionych przez posiadane zwierzęta,

 

- zabrania się wprowadzania zwierząt domowych na tereny szkół przedszkoli czy placów zabaw dla dzieci,

 

-wyeliminowanie zagrożeń i uciążliwości dla ludzi, w tym m.in. nieprzyjemnej woni, roznoszenia pasożytów i insektów.

 

W/w obowiązki wynikają z Uchwały Nr LIII/404/06 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 marca 2006 roku w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Ostróda.

 

Kto nie przestrzega w/w obowiązków, na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach podlega karze grzywny.

 

 

Wójt

 

Gustaw Marek Brzezin

 

data publikacji: 06.04.2006, ostatnia aktualizacja: 06.04.2006, odsłon: 1 923


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16541232
odsłon strony

Aktualnie mamy
26 gości