Ostróda, dnia 13 maja 2014r.
Nasz znak: RGP.6220.7.2014
 
 
Obwieszczenie
 
Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.).
 
Wójt Gminy Ostróda
zawiadamia,
 
że na wniosek Pana Grzegorza Rafalskiego prowadzącego firmę AGRAF Wilnowo 63 14-300 Morąg, dnia 12 maja 2014r. Wójt Gminy Ostróda wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu instalacji do wytopu tłuszczu ma działce 10/37 obręb Morliny, gmina Ostróda.
Z treścią wydanej decyzji oraz z dokumentami sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie i opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostródzie można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda, przy ul. Jana III Sobieskiego 1, 14- 100 Ostróda, pokój 308, od poniedziałku do piątku w godzinach 730 - 1530.
 
 
Z upoważnienia Wójta Gminy Ostróda
Kierownik Referatu Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej
 
Artur Lewartowski
 
Data przekazania do publikacji: 13.05.2014r.
Osoba przekazująca: Karolina Czerwonka

Sporządził/a: Karolina Czerwonka
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 13.05.2014, ostatnia aktualizacja: 13.05.2014, odsłon: 1 276


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15209880
odsłon strony

Aktualnie mamy
14 gości