Nasz znak : RGP-6733.7.2011

Ostróda, dnia 24 maja 2011 r.

 

 

Zawiadomienie

 

Zgodnie z art. 49 KPA w związku z art. 53 ustawy z dni 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm. / zawiadamia się, że w dniu 23 maja 2011r. Wójt Gminy Ostróda wydał decyzję Nr 9/2011 o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym ustalającej warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie budynku remizy, z przeznaczeniem na dobudowę trzech stanowisk garażowych, przewidzianej do realizacji na działce nr 227/4, położonej w miejscowości Ornowo.

 

Zainteresowani mogą zasięgać informacji i zapoznać się z treścią decyzji w Referacie Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Przestrzennej Urzędu Gminy w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 1, pok. nr 315.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Tomasz Kosecki
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 24.05.2011, ostatnia aktualizacja: 24.05.2011, odsłon: 1 360


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16563629
odsłon strony

Aktualnie mamy
31 gości