Nasz znak : RGP-7331-1/16/2010                                  Ostróda, dnia 8 lipca  2010 r.

 

Obwieszczenie o zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego w miejscowości Kraplewo, gmina Ostróda.

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm. /zawiadamiam o prowadzanym postępowaniu administracyjnym sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na „ budowie linii kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz ze złączem kablowo – pomiarowym, przewidzianej do realizacji na działkach nr nr 9/1, 5/11 i 18/2 położonych w miejscowości Kraplewo do zasilenia przepompowni ścieków na dz. nr 5/5 położonej w miejscowości Kraplewo,” gmina Ostróda.

          

Zainteresowani mogą składać w Urzędzie Gminy w Ostródzie ul. Jana III Sobieskiego 1 w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Przestrzennej pok. Nr 315 uwagi i wnioski do planowanej inwestycji w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia.

    

                      

                                                                     

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 12.07.2010, ostatnia aktualizacja: 12.07.2010, odsłon: 1 425


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15209954
odsłon strony

Aktualnie mamy
18 gości