Ostróda, dnia 12 listopada 2013r.
Nasz znak: RGP.6220.3.2013
 
 
Obwieszczenie
 
      Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.).
 
Wójt Gminy Ostróda
zawiadamia,
 
że na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie ul. Warszawska 89, 10-083 Olsztyn, w imieniu której występował pełnomocnik Pani Anna Wasilewska A&W Biuro Konsultingowe ul. Prałatowska 6/144, 03-510 Warszawa, dnia 4 lipca 2013r. Wójt Gminy Ostróda wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na remoncie mostu przez kanał Warmiński w ciągu drogi krajowej nr 16, km 110+893 koło miejscowości Stare Jabłonki, gmina Ostróda.
      Z treścią wydanej decyzji oraz z dokumentami sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie i opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostródzie można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda, przy ul. Jana III Sobieskiego 1, 14- 100 Ostróda, pokój 308, od poniedziałku do piątku w godzinach 730 - 1530.
 
 
Wójt Gminy Ostróda
 
Bogusław Fijas
 
 
Data przekazania do publikacji: 12.11.2013r.
Osoba przekazująca: Karolina Czerwonka

Sporządził/a: Karolina Czerwonka
Umieścił/a: Beata Czerkas
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 13.11.2013, ostatnia aktualizacja: 13.11.2013, odsłon: 1 247


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16085612
odsłon strony

Aktualnie mamy
18 gości