Ostróda, dnia 12 listopada 2013r.

Nasz znak: RGP.6220.2.2013

 

 

Obwieszczenie

 

      Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.).

 

Wójt Gminy Ostróda

zawiadamia,

 

że na wniosek Firmy El.Invest Sp. z o.o. ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa, w imieniu której występował pełnomocnik Pan Tomasz Sikorski Projektowanie i Nadzory w Budownictwie ul. Świderska 5/C3, 05-420 Józefów, dnia 22 maja 2013r. Wójt Gminy Ostróda wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie gazociągu zasilającego wysokiego ciśnienia DN 50, stacji pomiarowej wysokiego ciśnienia o przepustowości Q=2000 Nm3/h wraz z towarzyszącą infrastrukturą”. Lokalizacja: dz. 251/7, obręb i miejscowość Samborowo, gmina Ostróda.

      Z treścią wydanej decyzji oraz z dokumentami sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie i opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostródzie można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda, przy ul. Jana III Sobieskiego 1, 14- 100 Ostróda, pokój 308, od poniedziałku do piątku w godzinach 730 - 1530.

 

 

Wójt Gminy Ostróda

 

Bogusław Fijas

 

 

Data przekazania do publikacji: 12.11.2013r.

Osoba przekazująca: Karolina Czerwonka

 

Sporządził/a: Karolina Czerwonka
Umieścił/a: Beata Czerkas
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 13.11.2013, ostatnia aktualizacja: 13.11.2013, odsłon: 1 211


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16085755
odsłon strony

Aktualnie mamy
17 gości