Olsztyn, 9 października 2006 roku

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

            Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000 roku Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz w związku z art. 46a, ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz.U. Z 2006 r., Nr 129, poz. 902)

 

Wojewoda

Warmińsko-Mazurski

 

 

zawiadamia, że pismem z 5 października br. zwrócił się do Ministra Środowiska oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Olsztynie o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi krajowej nr 16 (Grudziądz-Olsztyn-Augustów) na odcinku Stare Jabłonki – Gietrzwałd od km 112+000 do km 123+728 (tj. od skrzyżowania z drogą powiatową Kątno-Mańki w rejonie wsi Stare Jabłonki do mostu nad rzeką Giłwą na zachodnich peryferiach wsi Gietrzwałd) realizowanego na terenie gminy Ostróda i Gietrzwałd, województwo warmińsko-mazurskie.

Sporządził/a: Wojewoda Warmińsko - Mazurski
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 09.10.2006, ostatnia aktualizacja: 09.10.2006, odsłon: 1 817


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15803101
odsłon strony

Aktualnie mamy
38 gości