Nasz znak : RGP.6733.22.2012

Ostróda, dnia 6 listopada 2012 r.

 

Obwieszczenie o zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego w obrębie stare jabłonki, i obrębie Kątno, gmina Ostróda

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm. / zawiadamiam o prowadzanym postępowaniu administracyjnym sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie istniejącej sieci kablowej nN wraz ze złączem kablowo - pomiarowym do zasilenia zabudowy mieszkalnej realizowanej, przewidzianej do realizacji na działkach nr 1/6, 4/1 położonych w obrębie Stare Jabłonki i działce nr 91/10 położonej w obrębie Kątno, gmina Ostróda.

Zainteresowani mogą składać w siedzibie Urzędzie Gminy w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 1 w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Przestrzennej pok. Nr 315 uwagi i wnioski do planowanej inwestycji w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia.

 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 16.11.2012, ostatnia aktualizacja: 16.11.2012, odsłon: 1 352


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16085497
odsłon strony

Aktualnie mamy
15 gości