Nasz znak: RGP.6733.32.2012

Ostróda, dnia 5 grudnia 2012 r.

 

Obwieszczenie o zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego w obrębie Samborowo, gmina Ostróda

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. z 2012 r. poz. 647 tj.) zawiadamiam o prowadzanym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1,5 MW składającej się z modułów fotowoltaicznych na stelażu nad gruntem oraz budowa niezbędnej infrastruktury technicznej, w tym montaż obiektów technicznych, przewidziana do realizacji na działce nr 190/1 położonej w miejscowości Samborowo, gmina Ostróda.

Zainteresowani mogą składać w siedzibie Urzędzie Gminy w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 1 w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Przestrzennej pok. Nr 315 uwagi i wnioski do planowanej inwestycji w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia.

 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 07.12.2012, ostatnia aktualizacja: 07.12.2012, odsłon: 1 478


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16099970
odsłon strony

Aktualnie mamy
24 gości