Nasz znak: RGP.6733.24.2012

Ostróda, dnia 6 listopada 2012 r.

 

Obwieszczenie o zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego w obrębie Międzylesie, gmina Ostróda

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. z 2012 r. poz. 647 tj.) zawiadamiam o prowadzanym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej nN 0,4 kV i złącza kablowo - pomiarowego , przewidzianej do realizacji na działkach nr 261/1, 17/7 i 17/6 położonych w miejscowości Międzylesie, gmina Ostróda.

Zainteresowani mogą składać w siedzibie Urzędzie Gminy w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 1 w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Przestrzennej pok. Nr 315 uwagi i wnioski do planowanej inwestycji w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia.

 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 16.11.2012, ostatnia aktualizacja: 16.11.2012, odsłon: 1 073


Od 2003 roku otrzymaliśmy
11957951
odsłon strony

Aktualnie mamy
36 gości