Nasz znak: RGP.6733.31.2012

Ostróda, dnia 5 grudnia 2012 r.

 

Obwieszczenie o zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego w obrębie Lubajny, gmina Ostróda

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. z 2012 r. poz. 647 tj.) zawiadamiam o prowadzanym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej nN 0,4 kV i złączy kablowo - pomiarowych , przewidzianej do realizacji na działkach nr 98, 63, 64, 65, 66, 261, 67/1 i 313 położonych w miejscowości Lubajny, gmina Ostróda.

Zainteresowani mogą składać w siedzibie Urzędzie Gminy w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 1 w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Przestrzennej pok. Nr 315 uwagi i wnioski do planowanej inwestycji w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia.

 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 07.12.2012, ostatnia aktualizacja: 07.12.2012, odsłon: 1 076


Od 2003 roku otrzymaliśmy
11957675
odsłon strony

Aktualnie mamy
21 gości