Nasz znak : RGP.6733.6.2011                                             Ostróda, dnia 25 lutego 2011 r.

 

Obwieszczenie o zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego w miejscowościach: Ruś Mała i Międzylesie gmina Ostróda.

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm. /zawiadamiam o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na „przebudowie śluzy Mała Ruś, oznakowanie turystyczne przy tej śluzie”, przewidzianej do realizacji na działkach nr 170,175 położonych w obrębie Mała Ruś oraz działkach nr 235/1,261/1położonych w obrębie Międzylesie, gmina Ostróda.

 

Zainteresowani mogą składać w Urzędzie Gminy w Ostródzie ul. Jana III Sobieskiego 1 w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Przestrzennej pok. Nr 315 uwagi i wnioski do planowanej inwestycji w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Tomasz Kosecki
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 03.03.2011, ostatnia aktualizacja: 03.03.2011, odsłon: 1 372


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16563530
odsłon strony

Aktualnie mamy
31 gości