Nasz znak: RGP.6733.31.2013
Ostróda, dnia 26 listopada 2013 r.
 
 
 
 
 
 
OBWIESZCZENIE
O ZAMIERZENIU INWESTYCYJNYM CELU PUBLICZNEGO
w miejscowości WYSOKA WIEŚ i GLAZNOTY
gmina OSTRÓDA
 
 
      Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ) zawiadamiam o prowadzanym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie dwóch masztów przesyłowych dla anten sieci bezprzewodowej przewidzianych do realizacji na części działki nr 76/3 położonej w miejscowości Wysoka Wieś i na części działki nr 211/17 położonej w miejscowości Glaznoty, gmina Ostróda.
 
      Zainteresowani mogą składać w Urzędzie Gminy w Ostródzie ul. Jana III Sobieskiego 1 w Referacie Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej pok. Nr 315 uwagi i wnioski do planowanej inwestycji w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia.
 
 
 
WÓJT
 
Bogusław Fijas
 
publikacja do dnia 10.12.2013 r.
 
 
 
 
Data przekazania do publikacji: 26.11.2013r.
Osoba przekazująca: Grażyna Pydyn

 

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Beata Czerkas
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 26.11.2013, ostatnia aktualizacja: 26.11.2013, odsłon: 1 262


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16085648
odsłon strony

Aktualnie mamy
15 gości