Nasz znak: RGP.6733.37.2012

Ostróda, dnia 31 grudnia 2012 r.

 

Obwieszczenie o zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego w miejscowości Wałdowo, obręb mała Ruś, gmina Ostróda

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 tj.) zawiadamiam o prowadzanym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu niskiego ciśnienia , przewidzianej do realizacji na działkach nr 143/1, 144/73 i 144/76 położonych w miejscowości Wałdowo, gmina Ostróda.

Zainteresowani mogą składać w Urzędzie Gminy w Ostródzie ul. Jana III Sobieskiego 1 w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Przestrzennej pok. Nr 315 uwagi i wnioski do planowanej inwestycji w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia.

 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 03.01.2013, ostatnia aktualizacja: 03.01.2013, odsłon: 1 053


Od 2003 roku otrzymaliśmy
11957176
odsłon strony

Aktualnie mamy
33 gości