Nasz znak: RGP.6733.13.2011

Ostróda, dnia 28 kwietnia 2011 r.

 

 

 

Obwieszczenie o zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego w miejscowości Tyrowo, gmina Ostróda

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm. / zawiadamiam o prowadzanym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „modernizacji i rozbudowie oczyszczalni ścieków w Tyrowie”, przewidzianej do realizacji na działce nr 676/2 położonej w miejscowości Tyrowo, gmina Ostróda.

Zainteresowani mogą składać w Urzędzie Gminy w Ostródzie ul. Jana III Sobieskiego 1 w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Przestrzennej pok. Nr 315 uwagi i wnioski do planowanej inwestycji w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Tomasz Kosecki
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 29.04.2011, ostatnia aktualizacja: 29.04.2011, odsłon: 1 505


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16526985
odsłon strony

Aktualnie mamy
30 gości