Nasz znak: RGP.6733.12.2014

Ostróda, dnia 14 marca 2014 r.

 

Obwieszczenie o zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego w miejscowości Tyrowo,

gmina Ostróda

 

 

      Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm. ) zawiadamiam o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej nN 0,4 kV ze złączem kablowo - pomiarowym, przewidzianej do realizacji na działkach nr 221 i 677/3 położonych w miejscowości Tyrowo, gmina Ostróda.

      Zainteresowani mogą składać w Urzędzie Gminy w Ostródzie ul. Jana III Sobieskiego 1 w Referacie Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej pok. Nr 315 uwagi i wnioski do planowanej inwestycji w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia.

 

 

WÓJT

Bogusław Fijas

 

publikacja do dnia 1.04.2014 r.

 

 

 

 

Data przekazania do publikacji: 18.03.2014r.

Osoba przekazująca: Grażyna Pydyn

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Beata Czerkas
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 18.03.2014, ostatnia aktualizacja: 18.03.2014, odsłon: 1 146


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15209853
odsłon strony

Aktualnie mamy
17 gości