Nasz znak: RGP.6733.18.2014
Ostróda, dnia 15 maja 2014 r.
 
Obwieszczenie o zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego w miejscowości Tyrowo, gmina Ostróda
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 tj.) zawiadamiam o prowadzanym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej nN 0,4 kV i złącza kablowo - pomiarowego na działkach nr 221, 233/3, 234, 268, 678/1, 678/2 i 678/3 położonych w miejscowości Tyrowo, gmina Ostróda.
Zainteresowani mogą składać w Urzędzie Gminy w Ostródzie ul. Jana III Sobieskiego 1 w Referacie Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej pok. Nr 315 uwagi i wnioski do planowanej inwestycji w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 21.05.2014r.
Osoba przekazująca: Grażyna Pydyn

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 22.05.2014, ostatnia aktualizacja: 22.05.2014, odsłon: 1 311


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16544933
odsłon strony

Aktualnie mamy
33 gości