Nasz znak : RGP.6733.35.2012

Ostróda, dnia 31 grudnia 2012 r.

 

Obwieszczenie o zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego w miejscowości Tyrowo,

gmina Ostróda

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. z 2012 r. poz. 647 tj.) zawiadamiam o prowadzanym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stanowiska kogeneratora SKG2 i sieci międzyobiektowych niezbędnych do pracy nowego urządzenia, przewidzianego do realizacji na działce nr 676/2 położonej w miejscowości Tyrowo, gmina Ostróda.

Zainteresowani mogą składać w Urzędzie Gminy w Ostródzie ul. Jana III Sobieskiego 1 w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Przestrzennej pok. Nr 315 uwagi i wnioski do planowanej inwestycji w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia.

 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 10.01.2013, ostatnia aktualizacja: 10.01.2013, odsłon: 1 361


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16085569
odsłon strony

Aktualnie mamy
18 gości