Nasz znak: RGP.6733.10.2012                                      Ostróda, dnia 6 czerwca 2012 r.

 

Obwieszczenie o zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego w miejscowości Szyldak, gmina Ostróda.

 

 Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm. /zawiadamiam o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia, przewidzianej do realizacji na działkach nr 155, 83/1, 70/2, 70/4, 81/2, 81/5, 81/7, 72/1, 6/90, 170, 6/11, 6/93 położonych w miejscowości Szyldak, gmina Ostróda.

 

 Zainteresowani mogą składać w Urzędzie Gminy w Ostródzie ul. Jana III Sobieskiego 1 w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Przestrzennej pok. Nr 315 uwagi i wnioski do planowanej inwestycji w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

 

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 13.06.2012, ostatnia aktualizacja: 13.06.2012, odsłon: 1 331


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16100267
odsłon strony

Aktualnie mamy
39 gości