Nasz znak : RGP-7331/201/2007                                     Ostróda, dnia 4 stycznia 2008 r.

 

Obwieszczenie o zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego w miejscowości Stare Jabłonki, gmina Ostróda.

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm. /zawiadamiam o prowadzanym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej  dla Ośrodka Wypoczynkowego Skowronek w miejscowości Stare Jabłonki, gmina Ostróda.

 

Zainteresowani mogą składać w Urzędzie Gminy w Ostródzie w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Przestrzennej pok. Nr 15 uwagi i wnioski do planowanej inwestycji w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 07.01.2008, ostatnia aktualizacja: 07.01.2008, odsłon: 1 758


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16563626
odsłon strony

Aktualnie mamy
30 gości