Nasz znak : RGP-7331-1/3/2010

Ostróda, dnia 15 lutego 2010 r.

 

Obwieszczenie o zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego w miejscowości Stare Jabłonki, gmina Ostróda

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm. / zawiadamiam o prowadzanym postępowaniu administracyjnym sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV , przewidzianej do realizacji na działkach oznaczonych nr geodezyjnymi 166/60, 166/64, 160, 166/63 i 243/4 położonych w miejscowości Stare Jabłonki, gmina Ostróda.

Zainteresowani mogą składać w siedzibie Urzędzie Gminy w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 1 w referacie Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Przestrzennej pok. Nr 315 uwagi i wnioski do planowanej inwestycji w terminie

14 dni od daty ukazania się obwieszczenia.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

Sporz. G. Pydyn

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 18.02.2010, ostatnia aktualizacja: 18.02.2010, odsłon: 1 297


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15236259
odsłon strony

Aktualnie mamy
16 gości