Nasz znak : RGP-7331-1/40/2010                       Ostróda, dnia  2 grudnia 2010 r.

 

Obwieszczenie o zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego w miejscowości Smykówko, gmina Ostróda.

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm. /zawiadamiam o prowadzanym postępowaniu administracyjnym sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na „budowie linii elektro-energetycznej kablowej SN 15kV, 0,4 kV i lokalizacji 2 szt. transformatorów do podłączenia elektrowni na biomasę, przewidzianej do realizacji na działkach nr 3/6, 3/9, 3/13 i 3/15 w obrębie Smykówko „, gmina Ostróda.

 

Zainteresowani mogą składać w Urzędzie Gminy w Ostródzie ul. Jana III Sobieskiego 1 w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Przestrzennej pok. Nr 315 uwagi i wnioski do planowanej inwestycji w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia.

    

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 02.12.2010, ostatnia aktualizacja: 02.12.2010, odsłon: 1 383


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15235888
odsłon strony

Aktualnie mamy
20 gości