Nasz znak : RGP-7331-1/39/2010

Ostróda, dnia 13 grudnia 2010 r.

 

OBWIESZCZENIE O ZAMIERZENIU INWESTYCYJNYM CELU PUBLICZNEGO w miejscowości SMYKÓWKO, gmina OSTRÓDA

 

 Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm. / zawiadamiam o prowadzanym postępowaniu administracyjnym sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na „ budowie linii kablowej elektroenergetycznej SN 15 kV - słupa celem przyłączenia elektrowni na biomasę, przewidzianej do realizacji na działce nr 3/6 w obrębie Smykówko” gmina Ostróda.

 Zainteresowani mogą składać w Urzędzie Gminy w Ostródzie ul. Jana III Sobieskiego 1 w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Przestrzennej pok. Nr 315 uwagi i wnioski do planowanej inwestycji w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia.

  

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 14.12.2010, ostatnia aktualizacja: 15.12.2010, odsłon: 1 353


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15236257
odsłon strony

Aktualnie mamy
16 gości