Nasz znak : RGP-7331/213/2007                              Ostróda, dnia 29 lutego 2008 r.

 

 

OBWIESZCZENIE O ZAMIERZENIU INWESTYCYJNYM CELU PUBLICZNEGO

w miejscowości RUDNO, gmina OSTRÓDA

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm. / zawiadamiam o prowadzanym postępowaniu administracyjnym sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie biogazowni służącej do biodegradacji odpadów organicznych przewidzianej do realizacji na działce Nr 143/1 położonej w miejscowości Rudno, gmina Ostróda.

Zainteresowani mogą składać w Urzędzie Gminy w Ostródzie w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Przestrzennej pok. Nr 15 uwagi i wnioski do planowanej inwestycji w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 04.03.2008, ostatnia aktualizacja: 04.03.2008, odsłon: 1 772


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16544686
odsłon strony

Aktualnie mamy
23 gości