Nasz znak : RGP-7331-1/49/2010

Ostróda, dnia 2 lutego 2011 r.

 

 OBWIESZCZENIE O ZAMIERZENIU INWESTYCYJNYM CELU PUBLICZNEGO w miejscowości PIETRZWAŁD, gmina OSTRÓDA

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm. / zawiadamiam o prowadzanym postępowaniu administracyjnym sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na „ rozbudowie budynku remizy strażackiej „, przewidzianej do realizacji na działce nr 166/3, położonej w miejscowości Pietrzwałd, gmina Ostróda.

Zainteresowani mogą składać w Urzędzie Gminy w Ostródzie ul. Jana III Sobieskiego 1 w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Przestrzennej pok. Nr 315 uwagi i wnioski do planowanej inwestycji w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Tomasz Kosecki
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 04.02.2011, ostatnia aktualizacja: 04.02.2011, odsłon: 1 372


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16527076
odsłon strony

Aktualnie mamy
27 gości