Nasz znak : RGP.6733.14.2012                      Ostróda, dnia 25 lipca 2012 r.

 

Obwieszczenie o zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego w miejscowości Pietrzwałd

 gmina Ostróda.

 

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm. /zawiadamiam o prowadzanym postępowaniu administracyjnym sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na „ budowie: linii SN kablowej, słupowej stacji transformatorowej z transformatorem 400 kV i linii nN kablowej zalicznikowej na działce nr 315/8 położonej w miejscowości Pietrzwałd, gmina Ostróda.

 

Zainteresowani mogą składać w Urzędzie Gminy w Ostródzie ul. Jana III Sobieskiego 1 w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Przestrzennej pok. Nr 315 uwagi i wnioski do planowanej inwestycji w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia.

 

Z up. Wójta

Andrzej Pęziński

Sekretarz Gminy

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 31.07.2012, ostatnia aktualizacja: 31.07.2012, odsłon: 1 046


Od 2003 roku otrzymaliśmy
11957324
odsłon strony

Aktualnie mamy
37 gości