Naszznak: RGP.6733.27.2013

Ostróda, dnia 17 września 2013 r.

 

Obwieszczenieo zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego w miejscowości Lubajny, gmina Ostróda

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r.poz. 647 tj.) zawiadamiam oprowadzanym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacjiinwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej nN 0,4 kV izłącza kablowo - pomiarowego na działkach nr 315, 102, 402 położonych wmiejscowości Lubajny, gmina Ostróda.

Zainteresowani mogą składać w Urzędzie Gminyw Ostródzie ul. Jana III Sobieskiego 1 w Referacie Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennejpok. Nr 315 uwagi i wnioski do planowanej inwestycji w terminie 14 dni od datyukazania się obwieszczenia.

 

WójtGminy Ostróda

BogusławFijas

 

 

Data przekazania do publikacji: 20.09.2013r.

Osoba przekazująca: GrażynaPydyn

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 23.09.2013, ostatnia aktualizacja: 23.09.2013, odsłon: 1 281


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16085626
odsłon strony

Aktualnie mamy
16 gości