Nasz znak: RGP.6733.28.2012

Ostróda, dnia 30 listopada 2012 r.

 

Obwieszczenie o zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego w miejscowości Klonowo, obręb geodezyjny wygoda, gmina Ostróda

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. z 2012 r. poz. 647 tj.) zawiadamiam o prowadzanym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznej (słonecznej) o mocy do 5 MW składającej się z zespołów paneli fotowoltaicznych podzielonych na 250 części o takiej samej wartości, współpracujących z inwerterami (falownikami) po 20 kW i produkujących energię elektryczną, przewidzianej do realizacji na działce nr 153 położonej w miejscowości Klonowo, obręb geodezyjny Klonowo, gmina Ostróda.

Zainteresowani mogą składać w Urzędzie Gminy w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 1 w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Przestrzennej pok. Nr 315 uwagi i wnioski do planowanej inwestycji w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia.

 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 07.12.2012, ostatnia aktualizacja: 07.12.2012, odsłon: 1 005


Od 2003 roku otrzymaliśmy
11931932
odsłon strony

Aktualnie mamy
22 gości