Nasz znak: RGP.6733.7.2013                                                Ostróda, dnia 09 kwiecień 2013 r.

 

 

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

O  ZAMIERZENIU  INWESTYCYJNYM

CELU  PUBLICZNEGO

W MIEJSCOWOŚCI  KAJKOWO

GMINA OSTRÓDA

            

 

            Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia  27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) zawiadamiam o prowadzanym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na
budowie gazociągu niskiego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym, przewidzianej do realizacji  na działkach nr 202, 59/8, 59/7, 59/15 położonych w miejscowości  Kajkowo, gmina Ostróda. 

             Zainteresowani mogą  składać w Urzędzie Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1 w Referacie Rolnictwa, Gospodarki  Gruntami i Przestrzennej pok. Nr 315 uwagi
 i wnioski  do planowanej inwestycji w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia.

    

                      

 

                                                                                 WÓJT   

        

                                                                            Bogusław  Fijas                                                              

 

                                                                         

Data przekazania do publikacji: 17.04.2013r.

Osoba przekazująca: Grażyna Pydyn

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 17.04.2013, ostatnia aktualizacja: 17.04.2013, odsłon: 1 346


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16099740
odsłon strony

Aktualnie mamy
20 gości