Nasz znak : RGP-7331-1/1/2010                      Ostróda, dnia  2 lutego 2010 r.

 

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

O  ZAMIERZENIU  INWESTYCYJNYM

CELU  PUBLICZNEGO

w miejscowości KAJKOWO,

gmina OSTRÓDA

 

 

            Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia  27 marca 2003 r.

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /  Dz. U. Nr 80, poz. 717

z późn. zm. /  zawiadamiam  o prowadzanym postępowaniu administracyjnym

sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu niskiego  ciśnienia  z przyłączem  gazowym, przewidzianego do realizacji na działkach  nr nr  96/12,  96/10  i 191/3 położonych przy  ulicy

Świetlińskiej  w  miejscowości Kajkowo,  gmina Ostróda.

             Zainteresowani mogą  składać w Urzędzie Gminy w  Ostródzie

ul. Jana III Sobieskiego 1 w Referacie Rolnictwa, Gospodarki  Gruntami i Prze-strzennej pok. Nr 15 uwagi i wnioski  do planowanej inwestycji w terminie 14 dni

od daty ukazania się obwieszczenia.

    

                      

                                                                         Wójt Gminy Ostróda

                                                                        Gustaw Marek Brzezin

 

 

Sporz. G.Pydyn

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 05.02.2010, ostatnia aktualizacja: 05.02.2010, odsłon: 1 300


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15236274
odsłon strony

Aktualnie mamy
14 gości