Nasz znak : RGP-7331-1/5/2010

Ostróda, dnia 15 lutego 2010 r.

 

 

Obwieszczenie o zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego w miejscowości Kajkowo,

Gmina Ostróda

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm. / zawiadamiam strony postępowania że w dniu 4 lutego 2009 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegające na budowie linii elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia nN 0,4 kW wraz ze złączem kablowo - pomiarowym do zasilania zabudowy mieszkalnej przewidzianej do realizacji na działkach nr nr 241/11, 241/19, 241/21 i 241/24 położonych w miejscowości Kajkowo, gmina Ostróda.

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium, co wynika z przepisów art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

Sporz. G.Pydyn

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 18.02.2010, ostatnia aktualizacja: 18.02.2010, odsłon: 1 307


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15229384
odsłon strony

Aktualnie mamy
31 gości