Nasz znak: RGP.6733.16.2014
Ostróda, dnia 5 maja 2014 r.
 
Obwieszczenie o zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego w miejscowości Kajkowo, gmina Ostróda
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.) zawiadamiam o prowadzanym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej, przewidzianej do realizacji na działce nr 53 położonej w miejscowości Kajkowo, gmina Ostróda.
Zainteresowani mogą składać w Urzędzie Gminy w Ostródzie ul. Jana III Sobieskiego 1 w Referacie Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej pok. Nr 315 uwagi i wnioski do planowanej inwestycji w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 07.05.2014r.
Osoba przekazująca: Grażyna Pydyn

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 07.05.2014, ostatnia aktualizacja: 07.05.2014, odsłon: 1 348


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16563469
odsłon strony

Aktualnie mamy
43 gości