Nasz znak: RGP.6733.26.2013

Ostróda, dnia 10 września 2013 r.

 

 

Obwieszczenie o zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego w miejscowości grabinek

Gmina Ostróda

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 tj.) zawiadamiam o prowadzanym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączem kablowo - pomiarowym na działkach nr 49/18, 66, 92/3, 128 i 129 położonych w miejscowości Grabinek, obręb geodezyjny Grabin, gmina Ostróda.

Zainteresowani mogą składać w Urzędzie Gminy w Ostródzie ul. Jana III Sobieskiego 1 w Referacie Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej pok. Nr 315 uwagi i wnioski do planowanej inwestycji w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia.

 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 10.09.2013r.

Osoba przekazująca: Grażyna Pydyn

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 11.09.2013, ostatnia aktualizacja: 11.09.2013, odsłon: 1 266


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16085592
odsłon strony

Aktualnie mamy
18 gości