Nasz znak : RGP.6733.18.2012             Ostróda, dnia 14 września 2012 r.

 

Obwieszczenie o zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego w miejscowości Górka gmina Ostróda.

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm. /zawiadamiam o prowadzanym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie zjazdu z drogi krajowej nr 7 w miejscowości Górka, przewidzianej do realizacji na działkach nr 23/26, 23/30, 30/31, 30/32, 30/34, 30/43, 30/45, 30/46, 30/50, 61/2, 30/39, 30/33 i 23/86 położonych w miejscowości Górka, gmina Ostróda.

 

Zainteresowani mogą składać w Urzędzie Gminy w Ostródzie ul. Jana III Sobieskiego 1 w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Przestrzennej pok. Nr 315 uwagi i wnioski do planowanej inwestycji w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia.

 

WÓJT

Bogdan Bartnicki

 

Osoba pełniąca funkcję na podst. art. 28f

ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym

 

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 20.09.2012, ostatnia aktualizacja: 20.09.2012, odsłon: 987


Od 2003 roku otrzymaliśmy
11957365
odsłon strony

Aktualnie mamy
36 gości