Nasz znak: RGP.6733.13.2012                                    Ostróda, dnia 05 lipca 2012 r.

 

Obwieszczenie o zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego w miejscowości Glaznoty, gmina Ostróda.

 

 Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. 2012.647 j.t. / zawiadamiam o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie linii kablowej oraz budowa złącza pomiarowego, przewidzianej do realizacji na działkach nr 182, 205 położonych w miejscowości Glaznoty, gmina Ostróda.

 

Zainteresowani mogą składać w Urzędzie Gminy w Ostródzie ul. Jana III Sobieskiego 1 w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Przestrzennej pok. Nr 315 uwagi i wnioski do planowanej inwestycji w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia.

    

Z up. Wójta

Andrzej Pęziński

Sekretarz Gminy

 

 

 

 

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 10.07.2012, ostatnia aktualizacja: 10.07.2012, odsłon: 1 048


Od 2003 roku otrzymaliśmy
11957844
odsłon strony

Aktualnie mamy
37 gości