Nasz znak: RGP.6733.18.2013                         

Ostróda, dnia 12 czerwca 2013 r.

 

Obwieszczenie o zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego w miejscowości Glaznoty gmina Ostróda

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) zawiadamiam o prowadzanym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie istniejącej remizy strażackiej o zaplecze socjalno-bytowe, przewidzianej do realizacji na działce nr 138 położonej w miejscowości Glaznoty, gmina Ostróda.

Zainteresowani mogą składać w Urzędzie Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1 w Referacie Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej pok. Nr 315 uwagi i wnioski do planowanej inwestycji w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia.

 

Wójt Gminy Ostróda

 

Bogusław Fijas

 

 

Data przekazania do publikacji: 14.06.2013r.
Osoba przekazująca: Grażyna Pydyn

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 14.06.2013, ostatnia aktualizacja: 14.06.2013, odsłon: 1 240


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16085631
odsłon strony

Aktualnie mamy
17 gości