Nasz znak : RGP.6733.30.2012

Ostróda, dnia 30 listopada 2012 r.

 

Obwieszczenie o zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego w miejscowości Gierłoż,

gmina Ostróda

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. z 2012 r. poz. 647 tj.) zawiadamiam o prowadzanym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na montażu paneli solarno -fotowoltaicznych tworzących system produkujący energię elektryczną o łącznej mocy 2 MW, przewidzianej do realizacji na działkach nr 117/3, 117/5, 117/7, 117/10 i 117/13 położonych w miejscowości Gierłoż, gmina Ostróda.

Zainteresowani mogą składać w Urzędzie Gminy w Ostródzie ul. Jana III Sobieskiego 1 w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Przestrzennej pok. Nr 315 uwagi i wnioski do planowanej inwestycji w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia.

 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 06.12.2012, ostatnia aktualizacja: 06.12.2012, odsłon: 1 488


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16099687
odsłon strony

Aktualnie mamy
20 gości