Nasz znak: RGP-7331/128/2006          Ostróda, dnia 25 września 2006 r.

 

 

Obwieszczenie o zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego w miejscowości Durąg, Kraplewo i  Brzydowo, Gmina Ostróda

 

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm. / zawiadamiam o prowadzanym postępowaniu administracyjnym sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kablowej linii telekomunikacyjnej w relacji Durąg - Brzydowo, gmina Ostróda.

Zainteresowani mogą składać w Urzędzie Gminy w Ostródzie w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Przestrzennej pok. Nr 15 uwagi i wnioski do planowanej inwestycji w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia.

 

Wójt Gminy Ostróda

 

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 01.10.2006, ostatnia aktualizacja: 01.10.2006, odsłon: 2 028


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16055878
odsłon strony

Aktualnie mamy
22 gości