Nasz znak : RGP.6733.29.2012

Ostróda, dnia 14 listopada 2012 r.

 

Obwieszczenie o zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego w miejscowości Durąg, gmina Ostróda

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647) zawiadamiam o prowadzanym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci SN 15kV i nn 0,4 kV oraz budowie stacji transformatorowej do zasilenia budynków jednorodzinnych, przewidzianej do realizacji na działkach Nr 87/2, 161, 162, 245/13, 3010/1, 9/6, 3010/2, 115/2 położonych w miejscowości Durąg, gmina Ostróda do zasilenia budynków jednorodzinnych.

 

Zainteresowani mogą składać w Urzędzie Gminy w Ostródzie ul. Jana III Sobieskiego 1 w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Przestrzennej pok. Nr 315 uwagi i wnioski do planowanej inwestycji w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia.

 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 21.11.2012, ostatnia aktualizacja: 21.11.2012, odsłon: 1 017


Od 2003 roku otrzymaliśmy
11957900
odsłon strony

Aktualnie mamy
34 gości