Nasz znak : RGP-7331/177/2007                 Ostróda, dnia  4 stycznia  2008 r.

 

Obwieszczenie o zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego realizowanego jako uzupełnienie w ramach aglomeracji Samborowo w miejscowościach: Samborowo, Wirwajdy, Naprom, Pietrzwałd, Zajączki, Kraplewo, Brzydowo, Turznica, Stary Las i ReszkI, gmina Ostróda.

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm. /zawiadamiam o prowadzanym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowych i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami w uzupełnieniu związanymi z:

 

- dodatkowymi wnioskami o podłączenie poszczególnych posesji do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,

 

- umożliwieniem podłączenia części wsi aglomeracji Szyldak do systemu kanalizacji aglomeracji Samborowo.

 

Zainteresowani mogą składać w Urzędzie Gminy w Ostródzie w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Przestrzennej pok. Nr 15 uwagi i wnioski do planowanej inwestycji w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 14.01.2008, ostatnia aktualizacja: 14.01.2008, odsłon: 1 740


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15802987
odsłon strony

Aktualnie mamy
33 gości